Wij zijn Prisma. Wie ben jij?

Wie zijn we en waar staan we voor?

Contact met elkaar

Contact vormt de basis van Prisma. Wij streven ernaar dat iedereen zich durft te uiten. Samen gaan we uitdagingen aan, wat het ook is. We richten ons altijd op het contact dat we hebben met de cliënt en met zijn of haar verwanten. Dit doen we door in kaart te brengen hoe het contact verloopt: vanaf het eerste moment dat je contact met ons hebt tot aan het moment dat iemand al een tijd ondersteuning krijgt. We gaan in de schoenen van de ander staan en bekijken stap voor stap hoe we nog beter kunnen inspelen op de wensen en verwachtingen. Zo krijgen we oprecht contact en stijgt de tevredenheid bij cliënt, diens familie/verwanten en medewerker. Want alleen zo werken we samen aan het vertrouwen wat de basis vormt voor goede zorg. In 2020 was contact een veelbesproken onderwerp. Vooral omdat we werden beperkt in het maken van fysiek contact. Het motiveerde ons om op zoek te gaan naar alternatieven en om nog beter af te stemmen op de behoeften van de ander.

Onze verschillende medezeggenschapsorganen hadden hierin - zoals ieder jaar - een grote bijdrage: de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, het Cliëntenplatform en de locatieraden keken en dachten steeds mee. Zij leveren veel input die meerwaarde kan hebben voor cliënten en medewerkers.

‘Ik hoop dat het snel voorbij is. Ik mis een knuffel van mijn beste vriendin en ik wil weer gewoon naar de Action kunnen om iets te kopen.’ - cliënt wenst anoniem te blijven

Samen organiseren

Zoals we het contact met een cliënt en verwanten/netwerk in kaart brengen, bekijken we ook het contact met collega's onderling.

Ook met de medewerkers zoeken we steeds de verbinding, in alle fasen van de loopbaan. We onderzoeken hoe we blijven binden en boeien. Met (werk)geluk voor onze medewerkers als primair doel.

We gaan altijd uit van de kwaliteit en de ervaring van de professional, waarbij je iedere dag een beroep kunt doen op elkaar. Dit noemen we samen organiseren. Want alleen kunnen we veel, maar samen kunnen we meer.

  • Voel je je goed als medewerker?
  • Worden je kwaliteiten voldoende benut?
  • Komen wij als organisatie jouw verwachtingen na?

In 2020 was het woord ‘samen’ een sleutelwoord voor o.a. overheidscampagnes om je te motiveren je aan de maatregelen te blijven houden, maar ook bij Prisma om medewerkers te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Het werken met een vast team werd nog belangrijker, omdat dat de verspreiding van het coronavirus beperkt. Wil je weten hoe een aantal medewerkers van Prisma 2020 heeft beleefd? Lees dan de verhalen van Arno en Liesbeth van de Prisma Hulplijn. Of de verhalen van medewerkers van het InfectiePreventieTeam (IPT) en het opvangteam. En ook Nicolette Lobach, beleidsadviseur HR, vertelt: wat deed Prisma om haar medewerkers zoveel mogelijk te steunen in 2020?

Pioniers

Pioniers. Je kunt alleen innoveren als je pioniers in huis hebt. En die hebben we bij Prisma! In alle lagen van de organisatie. We onderzoeken de vraag in de maatschappij. Ons antwoord is het aanbieden van nieuwe zorgconcepten en samenwerkingsvormen. Of het op kleinere schaal veranderingen aanbrengen die buiten het geijkte zorgpad gaan. Pionieren is voor ons een continu proces om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van zowel cliënt als medewerker. 2020 was een echt pioniers-jaar. Niemand had ervaring met een pandemie en kon voorspellen hoe de maatschappij hierop reageert. Als organisatie grepen we terug naar het fundament waarop het merk Prisma is gebouwd. Vanuit de missie van Prisma hebben wij gehandeld: ‘wij geven aandacht aan wat jij nodig hebt en hoe wij er voor jou kunnen zijn. We staan in contact met de samenleving en met elkaar. Zo willen wij voor jou van waarde zijn en onszelf daarin steeds blijven verbeteren’. Dat gaf ons enigszins grip op de onzekere situatie en daardoor konden we ook in 2020 blijven innoveren. Ben je benieuwd hoe anderen ons pionierschap hebben ervaren in 2020? Bekijk hier het verhaal van Henk Boelens, Programmamanager Wonen en Zorg bij de gemeente Breda.

Wil je aanvullende informatie over onze organisatie? Bekijk deze links eens:

Wij zijn Prisma. Wie ben jij?

image
image
image
image