Vooruitblik 2021: verbinding blijven maken

We begonnen 2020 nog onwetende wat dit jaar zou brengen. Oprecht contact en aandacht voor elkaar kregen een andere dimensie, vanwege alle maatregelen waar we ons aan moesten houden. Met alle inzet en betrokkenheid hebben we lastige situaties het hoofd geboden en mensen met elkaar verbonden. En we gaan door met verbinding maken. In 2021 zijn we dan ook gestart met het project ‘Medezeggenschap’, om cliënten, verwanten en hun verdere netwerk meer en meer bij onze organisatie te betrekken. Samen extra focus op een eigen leven voor iedereen. Want samen maken we de zorg beter! Met datzelfde doel schrijven we ons op dit moment weer in op verschillende gemeentelijke aanbestedingen. Want we staan klaar om ook dit jaar bij te dragen aan innovatieve zorgconcepten. En om de verbinding te leggen met vele externe partners. Ook intern blijven we verbinden: samen bereiken we meer dan alleen. Je hebt elkaar nodig, je hoeft het niet alleen te doen. We bereiken onze gezamenlijke doelen door samen te organiseren. Cliënten, bewoners, verwanten, medewerkers, leidinggevenden - álle partners. Ook in 2021 is corona nog altijd prominent aanwezig in onze levens. Maar we blijven de verbinding zoeken. Met steeds meer versoepelingen in het vizier blijven we positief. We maken er samen wat moois van, ook in 2021. Wij zijn Prisma.

Wij zijn Prisma. Wie ben jij?

image
image
image
image